Dorian Grays porträtt

Posted on

Dorian Grays porträtt (vars originaltitel är The Picture of Dorian Gray) skrevs av den brittiske författaren Oscar Wilde år 1890, och har en handling som de flesta är bekanta med: ynglingen Dorian Gray får sitt porträtt målat, och upptäcker allt eftersom han faller ner i samhällets undre värld att hans porträtt visar hans inre synder, medan han själv aldrig åldras eller förändras. Romanen publicerades först i magasinet Lippincott’s Monthly Magazine, och även om det kan vara svårt att förstå idag (med tanke på att romanen anses vara en verklig klassiker inom litteraturen) kritiserades Wildes litterära verk hårt efter denna initiala publikation. Det medförde att Wilde året därefter gav ut romanen i bokform, då med sex nya kapitel och med ett förord, där han försvarade sitt verk och beskrev filosofin som låg bakom det. Kritiken gick framförallt ut på att boken skulle vara omoralisk, vilket sannolikt har sin grund i att konsten på den tiden användes som ett fostrande och moraliskt instrument. Wilde ansåg att konsten bara skulle vara just konst, det vill säga vacker att se på. Två andra tydliga teman i boken är ungdom och skönhet, som yttrar sig i Dorian Grays önskan att förbli för alltid ung, och låta porträttet åldras istället. Självklart är romanen också en kritik mot samhällets ytlighet, eftersom Dorian Gray aldrig fördöms av samhället omkring honom, oavsett vilka synder han begår – detta eftersom hans yttre fortfarande är vackert och oskyldigt.

På grund av den mångbottnade handlingen i Dorian Grays porträtt, och de många nyanser av berättelsen som kan analyseras ur olika synvinklar, är det en bok som ofta ingår i litteraturlistan på kurser i litteraturvetenskap på universitet och högskolor. Om du vill studera Dorian Gray och annan litteratur närmare, ska du alltså satsa på en utbildning i just detta ämne. Känner du dig osäker på huruvida dina gymnasiebetyg kommer att räcka för att komma in på den utbildning du vill gå, är det en bra idé att göra ett högskoleprov innan du ansöker till utbildningen. På det sättet är du med i ytterligare en urvalsgrupp, och kan få ett bättre resultat på provet än du hade fått med dina betyg. På Hpguiden.se hittar du alla resurser du behöver för att förbereda dig för provet. Eftersom läsförståelse är en del av provet, ger det också en bra indikation på om du kommer att klara av utbildningen.