Orwell och Storebror

Posted on

”Orwellsk” är ett adjektiv som ibland dyker upp i nyhetsflödet. Det används då ofta som ett sätt att beskriva massövervakning eller totalitära regeringar. Adjektivet har härletts från namnet George Orwell, som var en pseudonym för den brittiska författaren Eric Blair. Hans mest kända verk, 1984, beskriver hur partiet Ingsoc har bildat en totalitär regim som styr över Oceanien, och kontrollerar allt i sina undersåtars liv. Alla i samhället övervakas konstant, bombarderas med propaganda, och får hela tiden se och höra frasen ”Storebror ser dig”. Storebror är den galjonsfigur som sägs vara partiets ordförande.

Att använda ”orwellsk” i denna bemärkelse är dock bara att skrapa på ytan av vad Orwell ville säga med sin bok, och varna för. Visserligen är hans dystopi baserad på regimer som Sovjetunionen och på särskilda omständigheter som krigstiden i England, men det Orwell också ville säga var att den typ av motsägelsefullt språk som Ingsoc använde, som till och med påverkade invånarnas tankesätt och gjorde det möjligt att dömas för ”tankebrott”, kan uppstå även i ett demokratiskt samhälle, och förändra hur vi ser verkligheten. I boken tog sig det motsägelsefulla språket bland annat uttryck i partiets slogan ”Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka” och i namnen på de olika ministerierna: Fredsministeriet sysslar med krig, Sanningsministeriet förändrar historien och skapar propaganda och Kärleksministeriet förhör och torterar politiska fångar. Som exempel på förskönande omskrivningar från verkligheten, liknande de man stöter på i 1984, kan nämnas ”etnisk rensning” istället för massmord, eller ”enhanced interrogation techniques” istället för tortyr. Att något är ”orwellskt” betyder med andra ord inte bara att något är auktoritärt eller att övervakningen är utbredd, utan att själva medborgarnas tankesätt förändras av ett medvetet användande av omskrivningar.

Kritiken mot denna typ av politiska dubbelspråk dyker inte bara upp i 1984, utan i flera av Orwells texter. Som exempel kan nämnas essän ”Politics and the English Language” från år 1946 – tre år innan 1984 publicerades. Om du vill läsa allt Orwell har att säga om detta ämne är det med andra ord bäst att du sätter dig ned i en bekväm skinnsoffa, eftersom du kommer att bli sittande ett tag.