Tänker du snabbt eller långsamt eller både och?

Posted on

När nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok Att tänka snabbt och långsamt kom ut i handeln 2013 så slog den ner som en bomb bland människor som intresserar sig för det mänskliga psyket. Boken vände på många sätt upp och ner på hur vi människor ser på oss själva som tänkande individer.

Daniel Kahneman delar i boken upp det mänskliga tänkandet i två huvudsystem, även om han också själv medger att det är en alldeles för förenklad tankefigur. De två systemen består av det långsamma och det snabba tänkandet, och Kahneman skojar till det genom att skriva att om boken varit en roman så skulle det långsamma tänkandet tro sig vara hjälten, medan det snabba tänkandet i praktiken skulle vara hjälten. Så vad är då det långsamma och det snabba tänkandet?

Det snabba tänkandet använder du när du ställs inför uppgifter där du inte behöver tänka efter. Ett plus ett är två, två plus två är fyra och så vidare. Du behöver inte fundera på hur du öppnar en dörr, att en stol är en stol eller att du bränner dig på eld. Allt det här kommer automatiskt genom att du har lärt dig detta tidigare.

Det långsamma tänkandet använder man å sin sida när man till exempel ska lösa ett svårt mattetal och kanske till och med behöver mattehjälp, i de fall som det är för svårt. Det långsamma tänkandet används helt enkelt vid alla tillfällen som du inte vet svaret på förhand.

Så varför är då det snabba tänkandet hjälten i den tänkta romanen? Jo, även om vi människor tror oss vara rationella och att det är det som gör att vi klarar vardagen, så är det det snabba tänkandet som vi använder oftast, i princip hela tiden, och det är det som gör att vi klarar oss ur faror där vi inte hinner tänka efter. Till exempel om en bil kommer körande i hög hastighet mot oss, och vi direkt inser att vi måste flytta på oss.

Även om det snabba tänkandet oftast har rätt så är det dock i viss mån bedrägligt. Det finns flera tillfällen då hjärnan lurar oss att något är på ett visst sätt, dels för att vi kan ha lärt in det fel, men också för att många exempelvis matematiska problem rent logiskt kan verka ha ett annat svar än vad de faktiskt har. Det gäller alltså att vara uppmärksam även med livsromanens hjälte när man manövrerar sig genom livet.

Hur som helst så är Daniel Kahnemans bok ett måste för den som har det minsta intresse för det mänskliga psykets fördelar, fel och brister, och för den som bara vill lära sig hur och varför han eller hon fungerar som hon gör.