Raskolnikov och galenskapen

Posted on

 

Fjodor Dostojevskij är en av världslitteraturens största författare och hans främsta romaner handlar om moraliska frågor som skuld, straff och försoning. Romanernas tema centreras gärna kring en central mordhistoria antingen i handlingens mitt eller i dess periferi. Det är främst de detaljerade karaktärsstudierna och det djupgående psykologiska perspektivet som för handlingen framåt.

I “Brott och Straff” ägnar den fattige före detta studenten Raskolnikov dagarna åt teoretiska funderingar i sitt slitna inackorderingsrum. Slutligen bestämmer han sig för ett kalkylerat barmhärtighetsmord. Raskolnikov är full av både storhetsvansinne och övermänniskoideal. Han anser sig tillhöra en särskild del av människosläktet som är viktigare och bättre. Genom att befria världen från en värdelös och ond pantlånerska samtidigt som han använder hennes pengar i det goda syftet att lösa sina egna ekonomiska problem anser han mordet vara rättfärdigat.

Omständigheter som Raskolnikov inte hade räknat med gör att han även tvingas mörda pantlånerskans syster för att undgå upptäckt. Efter morden börjar han plågas av svåra samvetskval som gör honom fysiskt sjuk. Galen av feber yrar han runt på de kvalmiga och smutsiga gatorna i S:t Petersburg nattetid tills han inser vidden av sitt brott och beslutar sig för att erkänna.