Litteratur för alla sinnen

Posted on

Själva ordet litteratur används i dag för olika sorters texter. Kurslitteratur, facklitteratur eller skönlitteratur till exempel. Ursprungligen kommer ordet från latinets litteratura som i sin tur kommer från ordet litera som betyder bokstav. Något skrivet alltså. Men dyker vi ner i historien så finns det en lång och intressant utveckling av begreppet litteratur.

Från de gamla grekerna till digitalisering

Länge såg både greker och romare ner på skriftspråk eftersom man inte ansåg det var lika fint som den muntliga talarkonsten. Stora filosofer vägrade att skriva ned sina tankar eftersom det ansågs för lätt att missförstå då. Men så småningom tog ändå skriftkonsten över och långt senare även tryckkonsten. Länge har tryckta böcker varit en självklarhet i varje hem, men numera finns också andra sätt att ta del av litteratur i ordets klassiska bemärkelse.

E-böcker

Har du någon gång släpat med tunga böcker på en resa så är det lätt att förstå varför e-böcker blivit så populära. I en smidig läsplatta kan du ha hundratals böcker tillgängliga samtidigt utan att det väger något extra. Fakta eller underhållning kan blandas och ofta nog kan det även länkas till ytterligare resurser på nätet om det är relevant.

Ljudböcker

Många böcker blir även inlästa av professionella inläsare eller skådespelare och förvandlas till praktiska ljudböcker i stället. Det finns mängder av prenumerationstjänster för dig som vill ha något att lyssna på under bilkörningen eller när händerna är upptagna av något annat eller under springrundan. Med ljudböckerna blir cirkeln på sätt och vis sluten. Boken blir ju ett resultat av berättarens röst och presentation precis som det var för mycket länge sedan.

Gammal berättarkonst

Familjeberättelser eller fabler, kanske byggda kring himlakropparna, stjärnbilderna eller dåtida världsuppfattning, delades vid lägerelden eller vid större samlingar. De skickligaste berättarna kunde färdas långa vägar och sprida sina berättelser till många nya områden.Ursprungligen fördes berättelser vidare genom generationerna genom berättarkonsten. Ofta byggdes berättelserna upp med rytm och rim för att vara lättare att komma ihåg. Vi vet ju alla hur mycket lättare det är att ordagrant komma ihåg en låttext än att minnas vanliga textstycken.